Mesures Preventives

Sanitàries

Davant la

COVID-19

AFORAMENT

Es limitarà el nombre de participants depenent de l’aforament i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

TEMPERATURA

El personal de Festa i Fusta prendrà la temperatura corporal, si s’escau, a tothom abans d’accedir a l’espai de jocs.

DISTANCIAMENT

En tot moment es mantindrà el distanciament social tal i com indiquen les autoritats sanitàries.

DESINFECCIÓ

A l’entrada i sortida de l’espai de jocs es procedirà a la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic facilitat per Festa i Fusta. Hi haurà una entrada i una sortida diferent a l’espai de jocs.

MASCARETES

S’hauran d’utilitzar mascaretes, seguint els consells de les autoritats sanitàries. Aquestes no seran facilitades per Festa i Fusta.

GUANTS

S’utilitzaran guants d’un sol us, facilitats per Festa i Fusta a cada participant.