Avís Legal

FESTA I FUSTA informa a l’usuari que si navega per aquesta web o fa servir els serveis que oferim a través de la mateixa adquireix, des del primer moment, la condició d’usuari i, per tant, aquestes normes constitueixen un contracte entre FESTA I FUSTA i l’usuari respecte a l’ús d’aquesta web de conformitat amb la normativa aplicable de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Ley 34/2002 LSSI-CE) . 

Què implica això? 

 • Que declara com a usuari haver llegit, entendre i comprendre el aquí exposat. 
 • Que declara com a usuari que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats; sent l’únic responsable de les manifestacions errònies, falses o inexactes. 
 • Que per poder contactar a través d’aquesta web, l’usuari accepta expressa i íntegrament les següents Condicions d’ús i la Política de privacitat i de cookies en relació a la finalitat del tractament de les dades que decideixi facilitar-nos. L’ús i accés a https://festaifusta.cat/ és gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a usuari. 

AVÍS LEGAL 

Identitat i titular del web. 

JOSEP MARIA FARRENY I PAYRÓ és (encara que també podem fer servir el nom comercial FESTA I FUSTA), el titular del servei, propietari i gestor del web. 

FESTA I FUSTA, amb N.I.F. 43725105N i domicili a l’Avenida del Segre, 7, 7-C, 25007 Lleida, e-mail info@festaifusta.cat/ 

FESTA I FUSTA ofereix als usuaris l’accés al lloc web i serveis de FESTA I FUSTA (en endavant, “Serveis”). 

Aportem aquesta informació perquè és un important factor de confiança conèixer qui és el responsable d’aquest lloc i com pot l’usuari dirigir-se a nosaltres i, a més, perquè aquestes condicions constitueixen un contracte entre FESTA I FUSTA i l’usuari respecte de l’ús d’aquest web en compliment del que estableix la Ley 34/2002 LSSI-CE.

CONDICIONS D’ÚS 

Això és un contracte. 

La navegació en aquest lloc web li atribueix, des del començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves. Si decideix no acceptar les presents condicions haurà d’abstenir-se d’accedir i/o fer servir els continguts i serveis oferits per FESTA I FUSTA en aquest web. 

Pot confiar en la legalitat d’aquest web. 

Tots els textos legals de FESTA I FUSTA han sigut redactats en compliment legal de les regles comunes a tots els països de la UE i estàndard de qualitat en relació amb els consumidors i el marc europeu de gestió de reclamacions de consum. 

Propietat intel·lectual i industrial 

Qui és el titular dels continguts d’aquest web? 

El lloc web https://festaifusta.cat/, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font i codi objecte, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (en endavant, el “Contingut del lloc web”) es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FESTA I FUSTA és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars de les mateixes per a la seva inclusió en aquest web. 

El logotip de FESTA I FUSTA, el seu nom comercial, i totes les altres marques que apareixen en aquest web (en endavant, les “marques registrades”) es troben registrades i/o són propietat de FESTA I FUSTA i/o de terceres parts que tenen autoritzat a FESTA I FUSTA la seva utilització i comunicació pública. Cap menció i cap contingut en aquest lloc web poden ser interpretats com la concessió o l’atorgament, bé per implicació, ocupació, derivació, cessió o de qualsevol altra forma, d’una llicència o dret sobre les marques registrades, excepte amb l’autorització prèvia i per escrit de FESTA I FUSTA d’aquesta tercera part que sigui titular de les marques registrades. 

Aquests elements no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa de FESTA I FUSTA. 

Quins límits o autoritzacions establim a l’ús dels continguts d’aquest web?

FESTA I FUSTA autoritza a l’usuari per visualitzar el contingut d’aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament per l’ús personal. 

L’usuari s’obliga a utilitzar el servei i els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i els presents termes i condicions, així com a no emprar-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic. 

En cap cas s’entendrà que es concedeix autorització o llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, exprés i per escrit per part de FESTA I FUSTA o dels legítims titulars de les mateixes. 

Concretament, l’usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb fins comercials dels continguts d’aquest web sense la prèvia autorització expressa de FESTA I FUSTA o dels titulars corresponents. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de FESTA I FUSTA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Política d’enllaços d’aquest web. 

Què passa amb els enllaços publicats en aquest web? 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de col·laboradors que ofereixen els seus serveis o productes mitjançant aquest lloc web i que al seu torn poden ser titulars responsables del seu propi lloc web al qual l’usuari decideixi anar-hi (en endavant, “Llocs enllaçats”). 

FESTA I FUSTA no és responsable de cap manera de la gestió, condicions d’ús, contingut, errors o possibles contradiccions d’informació que puguin trobar-se als llocs web de titularitat de llocs enllaçats a través d’aquest lloc web com a prestadors de serveis independents. 

Si l’usuari decideix visitar qualsevol lloc enllaçat, reconeix i accepta que ho fa sota el seu propi criteri i és la seva exclusiva responsabilitat prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se d’aquells, sent a més conscient que li seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el lloc web en qüestió. Així mateix, accepta exonerar FESTA I FUSTA de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels llocs enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals com a usuari pugui accedir.

FESTA I FUSTA no recomana, promociona o s’identifica, ni garanteix, representa, patrocina, ni avala cap lloc web enllaçat o de titularitat de tercers que puguin ser nomenats comercialment pels usuaris en l’oferta de productes a través d’aquest web. 

FESTA I FUSTA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de manera directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a FESTA I FUSTA. 

FESTA I FUSTA només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-ho a l’adreça de correu electrònic info@festaifusta.cat/, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. 

Normes d’ús, drets i exclusions de responsabilitat. 

Quins són els drets de l’usuari online? 

a). Té dret a conèixer la identitat d’aquesta empresa titular d’aquest lloc web. 

b). Té dret a una informació clara, concisa i actualitzada sobre l’oferta comercial del servei, de manera que, si sol·licita pressupost o informació, en el moment de la contractació pugui prendre una decisió conscient del que necessita saber sobre la mateixa. 

c). Té dret a conèixer les despeses associades a la contractació del servei abans de contractar-ho. 

d). Té dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessaris per a l’operació de què es tracti. 

e). Té dret a la protecció de les seves dades personals, ser informat sobre la finalitat i posteriors utilitzacions de dades personals recopilades, així com a accedir, modificar i cancel·lar les seves dades quan ho consideri necessari. Així mateix també té dret a la portabilitat de les seves dades, la limitació en el tractament i el dret a l’oblit. 

f). Té dret a rebre atenció personalitzada per mitjans alternatius al correu electrònic. 

h). Té dret a ser informat – i consentir- de la recepció d’informació comercial o publicitat.

i). Té dret a ser informat de la utilització i finalitat de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge de dades en el cas que n’hi hagués. 

 • Ho ha de fer exclusivament per a ús personal i no comercial; 
 • No ha de difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut, sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut; ni informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals; ni que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial, ni que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal, ni fotografies o qualsevol altre tipus de representació o imatge de persones menors d’edat; 
 • No ha d’introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error a altres usuaris receptors de la informació; 
 • No difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans; 
 • No ha d’utilitzar aquest web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida; 
 • No ha de suplantar a altres usuaris; 
 • No ha de fer servir el contingut del lloc web per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; 
 • No heu de canviar el contingut del lloc web; 
 • No ha d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el Contingut del Lloc Web. 
 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de FESTA I FUSTA. 
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altra. 
 • Ús indegut o inadequat del web https://festaifusta.cat/ de FESTA I FUSTA. 
 • Per no veure complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i/o les seves prestacions o continguts. 
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic. 
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’usuari o per l’ús de versions no actualitzades. 
 • L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Servei. 
 • La indisponibilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat del servei. 
 • Les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes. 
 • La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari. 
 • Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin a través del Servei. 
 • La utilització que els usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers. 
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o l’eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei. 

A què està obligat com a usuari i què pot succeir si incompleix aquestes Condicions d’Ús? 

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis i eines que estan accessibles a través d’aquesta web, amb subjecció a la llei i a les presents condicions d’ús, respectant en tot moment als altres usuaris de la mateixa. Per aquesta raó expressament accepta mantenir indemne a FESTA I FUSTA davant de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol persona, que pogués derivar-se d’un ús del contingut del Lloc Web per part seva, que no fos d’acord amb aquestes Condicions de Ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable. 

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents Condicions d’Ús, FESTA I FUSTA es reserva el dret de denegar l’accés a https://festaifusta.cat/ sense necessitat de previ avís a l’usuari. 

A què està autoritzat i en quines condicions? 

Com a usuari haurà de respectar la temàtica i dinàmica del web, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment: 

FESTA I FUSTA l’autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el contingut del lloc web sempre sota les següents condicions: 

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a FESTA I FUSTA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de les normes d’utilització abans indicades , reservant-se, fins i tot FESTA I FUSTA el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que, si s’escau, correspongui. 

De quines responsabilitats ens excloem? 

FESTA I FUSTA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines d’aquest web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet. 

FESTA I FUSTA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta pàgina web. 

No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, FESTA I FUSTA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de forma activa a la retirada o, si escau bloqueig, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. 

En cas que l’usuari consideri que existeix en aquest lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem ens ho faci saber de forma immediata al correu electrònic indicat a l’inici d’aquest avís legal. 

Privacitat, protecció de dades i galetes. 

FESTA I FUSTA, en el compliment de l’actual normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, així com del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat necessàries per a una adequada protecció en virtut del principi de responsabilitat proactiva com a Responsable del tractament. 

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades és important que llegeixi i conegui la Política de Privacitat i de cookies d’aquest web. 

Recollim dades de caràcter personal mitjançant els formularis de contacte, així com a través de perfils en xarxes socials de FESTA I FUSTA. 

En aquests formularis, FESTA I FUSTA farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de la Política de Privacitat, informant-li de la identitat del responsable del tractament, la seva direcció, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, la finalitat del tractament, els tractaments i les comunicacions de dades a tercers si s’escau. 

A la Política de Cookies l’informem que el web de FESTA I FUSTA pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials, i en alguns casos recullen dades sobre les quals realitzem les nostres estadístiques d’avaluació i propostes de millora, així com per coordinar les tasques de segmentació publicitària. És convenient que llegeixi la política de cookies per conèixer quines tenen caràcter permanent, temporal o de sessió i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. 

Reserva del dret a modificar els termes d’ús. 

FESTA I FUSTA podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen, reservant-se el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de forma unilateral algunes de les presents condicions d’ús, si així ho considera necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, o a causa de canvis en els serveis proporcionats o en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el propi lloc web. 

Igualment, FESTA I FUSTA podrà imposar límits a determinades facilitats i serveis o restringir el seu accés a determinades parts o a tot el lloc web, sense necessitat de notificar-ho prèviament, i sense incórrer en cap responsabilitat, bé per raons tècniques o de seguretat, per prevenir o evitar accessos no autoritzats, pèrdues o destrucció de dades, o quan considerem, a la nostra sencera discreció, que Vostè has incomplert aquestes Condicions o qualsevol llei o normativa aplicable. 

Volem deixar clar que tota modificació tindrà efecte respecte als usuaris que facin servir aquest web o contractin a través de la mateixa amb posterioritat a aquesta modificació. És per això que, al final d’aquestes condicions es publicarà sempre l’última data de la seva actualització, de manera que els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data. La continuació de l’ús d’aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi en aquestes condicions es considerarà com l’acceptació de les mateixes. 

Legislació aplicable i jurisdicció. 

FESTA I FUSTA té la seva seu a Espanya, de manera que aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, reclamacions o queixes derivades o relacionades amb el seu ús d’aquest lloc web quedaran subjectes a l’esmentada legislació, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables en cada cas. 

L’usuari accepta que les reclamacions o queixes contra FESTA I FUSTA que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquest lloc web seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Lleida. Si FESTA I FUSTA és qui hagués de fer algun tipus de reclamació ho farà davant el tribunal competent del domicili del consumidor o en Griona si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors. 

Si accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és Vostè responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables. 

Aquest avis legal està actualitzat a data 27/06/2018